Bảng học phí năm đầu của các trường tại Nhật Bản

Trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn chuẩn bị đi du học nhật bản thông tin về mức học phí mà các bạn phải đóng năm đầu tại các trường tại Nhật Bản

1. Đại học

Học phí Phí nhập học Tổng
JPY VND JPY VND JPY VND
Quốc Gia 535.800 117.876.000 280.000 61.600.000 815.800 179.476.000
Công lập 540.000 118.800.000 232.000 51.040.000 772.000 169.840.000
Tư lập Y khoa 3.500.000 770.000.000 1.300.000 286.000.000 4.800.000 1.056.000.000
Dược 1.750.000 385.000.000 350.000 77.000.000 2.100.000 462.000.000
Nghệ thuật 1.450.000 319.000.000 270.000 59.400.000 1.720.000 378.400.000
Sức khỏe cộng đồng 1.250.000 275.000.000 280.000 61.600.000 1.530.000 336.600.000
Khoa học tự nhiên, công nghệ 535.800 117.876.000 252.000 55.440.000 787.800 291.192.000
Nông nghiệp, thú y 1.100.000 242.000.000 259.000 56.980.000 1.359.000 298.980.000
Thể dục, thể thao 997.000 219.340.000 268.000 58.960.000 1.265.000 278.300.000
Văn hóa, xã hội 932.700 205.194.000 255.000 56.100.000 1.187.700 261.294.000
Phúc lợi xã hội 930.000 204.600.000 240.000 52.800.000 1.170.000 257.400.000
Luật, thương mại, kinh tế 880.000 193.600.000 250.000 55.000.000 1.130.000 248.600.000
Thần học, phật giáo 877.000 192.940.000 235.000 51.700.000 1.112.000 244.640.000

2. Cao đẳng

Học phí Phí nhập học Tổng
JPY VND JPY VND JPY VND
Tư lập Vệ sinh 1.080.136 237.629.920 267.612 58.874.640 1.347.748 296.502.560
Y tế 996.495 219.228.900 216.928 47.724.160 1.213.423 266.953.060
Công nghiệp 889.821 195.760.620 224.783 49.452.260 1.114.604 245.212.880
Nông nghiệp 860.785 189.372.700 248.750 54.725.000 1.109.535 244.097.700
Văn hóa, giáo dục 863.912 190.060.640 243.284 53.522.480 1.107.196 243.583.120
Thương mại 857.950 188.749.000 245.828 54.082.160 1.103.778 242.831.160
Giáo dục, phúc lợi xã hội 838.000 184.360.000 264.286 58.142.920 1.102.286 242.502.920
Giáo dục, sức khỏe 847.348 186.416.560 253.020 55.664.400 1.100.368 242.080.960

3. Trường nghề

Học phí Phí nhập học Tổng
JPY VND JPY VND JPY VND
Tư lập Vệ sinh 1.235.000 271.700.000 175.000 38.500.000 1.410.000 310.200.000
Y tế 1.133.000 249.260.000 272.000 59.840.000 1.405.000 309.100.000
Công nghiệp 1.041.000 229.020.000 205.000 45.100.000 1.264.000 274.120.000
Nông nghiệp 1.025.000 225.500.000 180.000 39.600.000 1.205.000 265.100.000
Văn hóa, giáo dục 1.030.000 226.600.000 153.000 33.660.000 1.183.000 260.260.000
Thương mại, kinh tế, du lịch 635.000 139.700.000 120.000 26.400.000 755.000 166.100.000
Giáo dục, phúc lợi xã hội 915.000 201.300.000 139.000 30.580.000 1.054.000 231.880.000
May thời trang, nữ công gia chánh 794.000 174.680.000 184.000 40.480.000 933.000 215.160.000

4. Trường tiếng Nhật

Trường tiếng Nhật Học phí (Bao gồm tiền nhập học, phí tuyển sinh)
JPY VND
Khóa học 1 năm 415.000 – 997.000 91.300.000 – 219.340.000
Khóa học 1 năm 3 tháng 600.000 – 1.230.000 132.000.000 – 270.600.000
Khóa học 1 năm 6 tháng 760.000 – 1.530.000 167.200.000 – 336.600.000
Khóa học 2 năm 1.070.000 – 2.000.000 235.400.000 – 440.000.000
Bảng học phí năm đầu của các trường tại Nhật Bản
5 (100%) 1 vote