Tuyển 14 Nam làm đóng sách tại SAITAMA thi tuyển 20/10

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Dự định sang Việt Nam THÁNG 10/2018
Ngày phỏng vấn dự kiến 20/10/2018
Thông tin xí nghiệp nhận thực tập sinh
Tên xí nghiệp
Địa chỉ SAITAMA
Nơi làm việc SAITAMA
Profile công ty
Ngày dự định vào Nhật 4/2019
*Tiêu chuẩn lựa chọn TTS kỹ năng*
Ngành nghề tiếp nhận
Tên loại hình Visa dự kiến xin VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG SÁCH
Số lượng người tiếp nhận Nam 14
Nữ
Thời gian nhận 3 NĂM
Tuổi Từ 18 Tuổi 30 Tuổi
Kinh nghiệm
Học lực TN THCS THPT ĐẠI HỌC
Mong muốn, nguyện vọng khác Sức khỏe tốt, không mù màu, nhanh nhẹn, chịu khó, trách nhiệm với công việc, có khả năng học tiếng nhật
* Kiểm tra kỹ năng tau nghề trước *
Kiểm tra tính cách Thực hiện trước Thực hiện khi phỏng vấn Không cần
Kiểm tra học lực Thực hiện trước Thực hiện khi phỏng vấn Không cần
Kiểm tra IQ Thực hiện trước Thực hiện khi phỏng vấn Không cần
Kiểm tra kỹ năng Thực hiện trước Thực hiện khi phỏng vấn Không cần
Nội dung thực hiện kiểm tra kỹ năng
Thăm xí nghiệp phái cử Có                     Không
* Điều kiện TTS kỹ năng*
Thời gian tập huấn Tiền trợ cấp 60.000 yên/tháng (tháng đầu)
Thời gian tập huấn
Các khoản khấu trừ Lương cơ bản 15MAN2/THÁNG(chưa kể làm thêm)
Thuế Theo quy định Nhật Bản
Tiền bảo hiểm Theo quy định Nhật Bản
BH công ăn việc làm Theo quy định Nhật Bản
Tiền KTX
Tiền điện nước
Lương thực lĩnh 10MAN2/THÁNG(chưa kể làm thêm)
Có tăng ca,chế độ tốt
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Chốt phom 13/10 Phòng tuyển dụng + Hồ sơ
Gặp mặt check phom 13/10 Phòng tuyển dụng + Hồ sơ + Đối ngoại
Test sở tuyển 13/10 Phòng tuyển dụng + Hồ sơ + Đối ngoại
Thi tuyển 20/10/2018
Cán bộ tiếp nhận đơn hàng Cán bộ dịch đơn hàng Người phê duyệt

Tuyển 14 Nam làm đóng sách tại SAITAMA thi tuyển 20/10
5 (100%) 1 vote